Música per a tots els paladars

El primer trimestre del curs ens porta una interesantíssima sèrie de concerts en els que l’Orfeó Valencià oferirà música de totes les èpoques i estils, i per als que contarem amb la col·laboració de grans solistes, directors i formacions instrumentals.

Com déiem ahir…

Aquesta nova Veu canviarà el paper pel digital per tal de fer-la més accessible i que la seua difusió siga més ampla. Però renaix amb la mateixa idea i esperit, servir de nexe de comunicació entre tots nosaltres.